1. Chương Trình “Tặng 1 bắp 1 nước khi mua 2 vé CGV với Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim” áp dụng tại CGV và có hiệu lực từ 17/01/2020 – 17/01/2022.  2. Chương Trình áp dụng cho các Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim do Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) phát hành tại Việt Nam - Chủ Thẻ đồng thời là thành viên của CGV  3. Chương Trình này không áp dụng với:  - Chủ Thẻ không được tham gia Chương Trình nếu thanh toán chậm các khoản phí, các khoản dư nợ thẻ tại HSBC, Thẻ bị khóa vì bất kỳ lý do gì.  Lưu ý: Chủ Thẻ sở hữu Thẻ trong tình trạng chưa được kích hoạt cần kích hoạt Thẻ trước khi tham gia Chương Trình.  4. Nội dung chi tiết của Chương Trình:  - Tặng 1 bắp và 1 nước (trị giá: 70.000 VND) khi mua và thanh toán 2 vé xem phim 2D CGV vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật bằng thẻ tín dụng HSBC Visa Bạch Kim  - Áp dụng từ 9:00 sáng đến 23:59 vào mỗi Ngày Ưu Đãi trong Thời Gian Chương Trình, căn cứ theo giờ Việt Nam GMT+7 và theo hệ thống của CGV  - Áp dụng cho 7.000 Chủ Thẻ Hợp Lệ đầu tiên của mỗi tháng trong suốt Thời Gian Chương Trình. Đối với tháng đầu tiên và tháng cuối cùng, số lượt Ưu Đãi quy định tại điều này sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng.  -  Ưu Đãi chỉ áp dụng cho giao dịch mua vé xem phim qua website của CGV tại www.cgv.vn hoặc trên ứng dụng CGV mobile và phải được thanh toán trực tuyến bằng Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim  - Mỗi Chủ Thẻ chỉ nhận tối đa 01 Ưu Đãi trong 1 tháng (được tính từ ngày Chủ Thẻ thực tế nhận Ưu Đãi)  - Giao dịch hợp lệ phải là giao dịch thực hiện đúng cách thức nhận ưu đãi của chương trình được quy định tại điều 5.  - Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được Ưu Đãi nếu số lượng Ưu Đãi phân bố trong Tháng Ưu Đãi đã được sử dụng hết.  5. Cách thức để nhận được Ưu Đãi của Chương Trình:  a. Chủ Thẻ Hợp Lệ đăng nhập vào tài khoản thành viên của www.cgv.vn hoặc trên ứng dụng CGV mobile.  b. Chủ Thẻ Hợp Lệ chọn mua 02 vé xem phim 2D.  c. Chủ Thẻ Hợp Lệ chọn mua MyCombo  d. Tại mục thanh toán, Chủ Thẻ Hợp Lệ chọn ô “Đối Tác”, tiếp tục chọn “Tặng 1 bắp 1 nước khi mua 2 vé với Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim”.  e. Chủ Thẻ Hợp Lệ tiếp tục đến bước thanh toán và sử dụng Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim để thanh toán, Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ thanh toán cho 2 vé xem phim.  f. Chủ Thẻ Hợp Lệ xuất trình thông tin tại rạp CGV để nhận bắp nước.  6. Các quy định khác:  - Ưu Đãi sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền tặng vào tài khoản Thẻ Tín Dụng hoặc tài khoản thanh toán của Chủ Thẻ.  - Việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ tại CGV sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện của CGV.  - Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác tại CGV trong cùng thời điểm.  - Áp dụng tại tất cả các cụm rạp của CGV trên toàn quốc. Trong trường hợp có cụm rạp mới khai trương, đóng cửa tạm thời hoặc ngưng hoạt động, CGV sẽ thông báo trên website của CGV.  - Chương Trình áp dụng cho tất cả phim vào tất cả các ngày trong Thời Gian Chương Trình  7. Chủ Thẻ Hợp Lệ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.  8. HSBC có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan chứng minh rằng giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ. Trong trường hợp Chủ Thẻ không chứng minh được giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ, Chủ Thẻ sẽ không được hưởng Ưu Đãi của Chương Trình.  9. Đối với mọi tranh chấp phát sinh từ và liên quan đến Chương Trình, CGV và HSBC sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Tòa án có thẩm quyền.  10. Đối với những thắc mắc liên quan đến việc mua hàng của CGV, Chủ Thẻ liên hệ CGV để được hướng dẫn và giải quyết (Hotline CGV: 19006017). Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến nội dung Chương Trình, Chủ Thẻ liên hệ HSBC để được giải quyết - (84 28) 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84 24) 62 707 707 (miền Bắc) 11. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với các điều khoản và điều kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng và Các Điều khoản và Điều kiện chung của HSBC.  12. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của HSBC và CGV. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy định pháp luật và cập nhật trên website của HSBC và CGV trước ngày áp dụng. 

 

Tải app CGV để đặt vé chọn chỗ sớm hơn, nhanh hơn:

- Tải CGV Cinemas cho iOS

- Tải CGV Cinemas cho Android