Hãy là những người đầu tiên thưởng thức bộ phim "Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu" trước ngày công chiếu với Suất Chiếu Đặc Biệt ngày 15/03/2018 tại CGV Cinemas!