Chẳng nhân dịp gì cả, Moveek thích thì Moveek tặng thôi. 

Giảm “nhẹ” 30% - Cùng Ráp-phờ phá đảo thế giới ảo khi mua vé bằng Moveek Credits.  

*Xem giá trị vé giảm cụ thể tại bước Thanh toán khi đã chọn xong ghế. 

Thời gian áp dụng: 22.11 - 25.11

Điều kiện áp dụng:

  • Giảm 30% giá trị vé tại thời điểm giao dịch. 
  • Chỉ áp dụng cho các cụm rạp bán vé trực tiếp trên Moveek, gồm: Beta Cineplex
  • Chỉ áp dụng khi mua vé thanh toán bằng Moveek Credits.
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 
  • Không giới hạn số lần áp dụng.
  • Áp dụng cho tất cả các phim.