Kể từ ngày 01/05/2022, khách hàng là hội viên U22 khi mua vé xem với giá ưu đãi tại CGV cần đáp ứng các quy định sau:

  1. Xuất trình thẻ thành viên U22 + số CMND/Thẻ HSSV tương ứng với số vé muốn mua khi thực hiện giao dịch tại quầy bán vé VÀ khu vực soát vé trước khi vào phòng chiếu.
  2. Vé U22 không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết cũng như các ngày nghỉ bù Lễ Tết theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Khi mua 06 vé với giá ưu đãi U22, khách hàng cần xuất trình thẻ U22 và 5 CMND/Thẻ học sinh – sinh viên để thỏa mãn yêu cầu xác thực. Khi vào phòng chiếu, khách hàng cần xuất trình 06 vé xem phim + 06 CMND/thẻ U22/thẻ HSSV chính chủ tại quầy soát vé.

Lưu ý:

+ Không giới hạn số vé U22/giao dịch và số lần giao dịch/ngày.

+ Khách hàng được phép đặt mua vé U22 cho các suất chiếu ngày hôm sau.

+ Các ưu đãi và điều khoản khác vẫn không đổi

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2022 và áp dụng tại tất cả các rạp CGV trên toàn quốc.