Bảng giá vé hệ thống rạp CineStar:

Lịch chiếu phim CineStar hôm nay (05/04/2020):