Biên Hòa

Danh sách rạp khu vực Biên Hòa

Với 5 hệ thống rạp chiếu phim lớn nằm ở Khu vực Biên Hòa thì đây hẳn là một trong những trung tâm chiếu phim lớn của cả nước. Hiện nay ở Biên hòa đang hiện diện sự có mặt của hệ thống CGV (2 rạp), Lotte Cinema (2 rạp) và Beta Cineplex (1 rạp) cũng đã góp phần rất nhiều vào nhu cầu xem phim của toàn bộ người dân nơi đây.