Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng Hotel Mumbai

: Anthony Maras,

: 125 phút

: Hành Động,

: 06/04/2019 tại Việt Nam

:

:

Bài đánh giá phim Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng

Lịch chiếu phim Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng

Hỏi đáp phim Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng (0)

5 / 5 ( 58 bình chọn )

Nội dung phim Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng - Hotel Mumbai

Hotel Mumbai mô tả chân thực hiện trường một khách sạn nằm trong khu Taj Mahal Palace bị bọn khủng bố tấn công. Những nhân viên khách sạn đã phải liều mạng để bảo vệ mạng sống cho những khách hàng của mình.

Diễn viên phim Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng

Phim đang chiếu khác