Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng

G

Hotel Mumbai

: Anthony Maras,

: 125 phút

: Hành Động,

: 06/04/2019 tại Việt Nam

:

: 0

Hotel Mumbai mô tả chân thực hiện trường một khách sạn nằm trong khu Taj Mahal Palace bị bọn khủng bố tấn công. Những nhân viên khách sạn đã phải liều mạng để bảo vệ mạng sống cho những khách hàng của mình.

Thu gọn
Vui lòng Đăng nhập để đánh giá phim này!
Reviews (0)

Bình luận

Phim liên quan

Tin tức - Đánh giá