Từ ngày 1/3/2017 – 31/3/2017, tại Beta Cineplex Thanh Xuân và Beta Cineplex Mỹ Đình áp dụng chương trình “Ưu đãi cho cư dân và nhân viên văn phòng làm việc trong tòa nhà Golden Palace và Golden West”

Nội dung của chương trình bao gồm:

- Giảm 10k/vé phim với mỗi thẻ cư dân hoặc thẻ thang máy (có thể sử dụng thẻ nhân viên văn phòng thay thế) xem phim từ 12h-22h hàng ngày.

- Giảm 10% cho hóa đơn ăn uống tại Foodfair với mỗi thẻ cư dân hoặc thẻ thang máy (có thể sử dụng thẻ nhân viên văn phòng thay thế)