Thời gian áp dụng: từ ngày 24/09/2018 đến ngày 31/10/2018

Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ tại trung tâm Starlight Huế.

Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng với các suất chiếu từ 17h - 20h.
  • Áp dụng với khách hàng là thành viên.
  • Áp dụng khi mua 2 vé xem phim.
  • Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, không áp dụng cho đổi điểm, voucher...