Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng đã đăng ký & xuất trình thẻ thành viên tại TTGT Starlight.

Thời gian áp dụng: Chỉ một ngày duy nhất: 20/10/2018.

Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng cho khách hàng nữ sử dụng dịch vụ tại quầy vé;
  • Không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác;
  • Khách hàng phải thanh toán bằng tiền mặt.
  • Đơn vị áp dụng: tất cả các TTGT Starlight có rạp chiếu phim.