Quy định nhận quà sinh nhật dành cho khách hàng Gold & Diamond như thế nào?

  • Thời gian nhận quà sinh nhật dành cho khách hàng Gold và Diamond là trong vòng 31 ngày tính từ ngày sinh nhật
  • Khách hàng nhận quà sinh nhật trực tiếp tại rạp
  • Khách hàng Gold và Diamond cần mang theo giấy tờ tuỳ thân và xuất trình tài khoản thành viên để nhận quà sinh nhật
  • Quà sinh nhật chỉ được xuất cho chính khách hàng Gold và Diamond, không chuyển nhượng hay nhận thay.
  • Quà sinh nhật chỉ có giá trị sử dụng trong ngày xuất quà tặng