Mùa hè không còn nhàm chán với hàng loạt vé 0d tại Beta Cineplex 

Trong tháng 6 Beta Cineplex FREE 4 phim: John Wick, Ngôi làng hạnh phúc, Ballerina, Masterninds 

Thời gian khuyến mãi: 9/6 - 29/6/2017 

Điều kiện và điều khoản áp dụng: 

Áp dụng cho khách hàng xuất trình thẻ học sinh, sinh viên 

Áp dụng tại toàn hệ thống rạp Beta Cineplex 

Chỉ áp dụng mua vé tại quầy