Không khí Giáng Sinh đã về đến khắp mọi nơi rồi, và để hưởng ứng Giáng Sinh năm nay, Beta Cineplex có chương trình Mua 2 tặng 1 để ai cũng thể xem phim, xem phim nữa, xem phim mãi.

Chương trình sẽ được áp dụng trên toàn hệ thống rạp Beta Cineplex.

  • Mua 2 vé tặng 1 voucher xem phim miễn phí. (Mua 4 vé tặng 2 voucher)
  • Thời gian áp dụng chương trình tặng voucher: 08 – 14/12/2017

mua 2 tặng 1