- Áp dụng cho Thứ Năm hàng tuần

- Với mỗi vé xem phim, khi mua COMBO REFILL, các bạn sẽ đổi được 01 lần làm đầy bắp hoặc nước.

Lưu ý: Vui lòng giữ lại hóa đơn để nhận được refill.