BHD Star xin chúc mừng các bạn đã được nhận vé xem phim miễn phí từ 18 đến 31.05.2018

CÁCH NHẬN VÉ:

Với các bạn được nhận vé xem phim ngày 18.05.2018:

  • Các suất chiếu miễn phí sớm tại BHD Star Huế sẽ mở từ 14h30
  • Vui lòng đến rạp từ 14h30 và xuất trình email xác nhận từ BHD Star tại quầy vé BHD Star Huế để được nhân viên tư vấn suất chiếu phù hợp và hướng dẫn vào phòng chiếu
  • Vé có giá trị sử dụng cho các suất chiếu từ 14h30 đến 20h00 trong ngày 18.05.2018 tại BHD Star Huế
  • Thành viên được chọn phim, chọn suất chiếu phù hợp và có thể chọn nhiều phim

Với các bạn được nhận vé xem phim từ 19.05 đến 31.05.2018:

  • Vui lòng đến rạp và xuất trình email xác nhận từ BHD Star tại quầy vé BHD Star Huế để được nhân viên tư vấn suất chiếu phù hợp và hướng dẫn vào phòng chiếu
  • Vé có giá trị sử dụng cho các suất chiếu từ 18 đến 31.05.2018 tại BHD Star Huế
  • Thành viên được chọn phim, chọn suất chiếu phù hợp và có thể chọn nhiều phim