Không chỉ đưa ra mức giá cực ưu đãi xuyên suốt cả tuần Beta Cineplex còn áp dụng giá vé riêng cho học sinh, sinh viên và người lớn tuổi

Chỉ cần xuất trình thẻ học sinh, sinh viên khách hàng sẽ được giảm ngay 10k/vé

Lưu ý

 • Thẻ học sinh, sinh viên phải còn thời hạn áp dụng
 • Ưu đãi áp dụng với người lớn tuổi (trên 55t) và phải xuất trình CMTND trước khi mua vé
 • Không áp dụng vào thứ 2 đầu tiên của tháng và thứ 2 vui vẻ
 • Không áp dụng với đặt vé online
 • Không áp dụng cùng lúc các chương trình khuyến mãi khác  
 • Không chỉ đưa ra mức giá cực ưu đãi xuyên suốt cả tuần Beta Cineplex còn áp dụng giá vé riêng cho học sinh, sinh viên và người lớn tuổi

Chỉ cần xuất trình thẻ học sinh, sinh viên khách hàng sẽ được giảm ngay 10k/vé

Lưu ý

 • Thẻ học sinh, sinh viên phải còn thời hạn áp dụng
 • Ưu đãi áp dụng với người lớn tuổi (trên 55t) và phải xuất trình CMTND trước khi mua vé
 • Không áp dụng vào thứ 2 đầu tiên của tháng và thứ 3 vui vẻ
 • Không áp dụng với đặt vé online
 • Không áp dụng cùng lúc các chương trình khuyến mãi khác