Bảng giá vé hệ thống rạp Venus:

Lịch chiếu phim Venus hôm nay (14/11/2019):