Bảng giá vé hệ thống rạp Venus:

Lịch chiếu phim Venus hôm nay (26/08/2019):