Bảng giá vé hệ thống rạp Venus:

Lịch chiếu phim Venus hôm nay (23/01/2020):