Bảng giá vé hệ thống rạp Venus:

Lịch chiếu phim Venus hôm nay (19/03/2019):