Bảng giá vé hệ thống rạp Venus:

Lịch chiếu phim Venus hôm nay (18/06/2019):