Bảng giá vé hệ thống rạp Venus:

Lịch chiếu phim Venus hôm nay (21/01/2019):