Bảng giá vé hệ thống rạp GoldStar:

Lịch chiếu phim GoldStar hôm nay (21/09/2019):