Bảng giá vé hệ thống rạp GoldStar:

Lịch chiếu phim GoldStar hôm nay (14/07/2020):