Bảng giá vé hệ thống rạp GoldStar:

Lịch chiếu phim GoldStar hôm nay (24/01/2020):