Bảng giá vé hệ thống rạp GoldStar:

Lịch chiếu phim GoldStar hôm nay (17/07/2019):