Bảng giá vé hệ thống rạp GoldStar:

Lịch chiếu phim GoldStar hôm nay (24/09/2020):