Bảng giá vé hệ thống rạp RameStar:

Lịch chiếu phim RameStar hôm nay (19/07/2019):