Bảng giá vé hệ thống rạp RameStar:

Lịch chiếu phim RameStar hôm nay (09/04/2020):