Bảng giá vé hệ thống rạp RameStar:

Lịch chiếu phim RameStar hôm nay (18/09/2019):