Bảng giá vé hệ thống rạp RameStar:

Lịch chiếu phim RameStar hôm nay (26/05/2019):