Bảng giá vé hệ thống rạp RameStar:

Lịch chiếu phim RameStar hôm nay (23/03/2019):