Bảng giá vé hệ thống rạp RameStar:

Lịch chiếu phim RameStar hôm nay (11/07/2020):