Bảng giá vé hệ thống rạp RameStar:

Lịch chiếu phim RameStar hôm nay (21/09/2020):