Bảng giá vé hệ thống rạp RameStar:

Lịch chiếu phim RameStar hôm nay (16/11/2018):