Bảng giá vé hệ thống rạp RameStar:

Lịch chiếu phim RameStar hôm nay (24/02/2020):