Patrick Wilson

Patrick Wilson

Sơ lược tiểu sử Patrick Wilson

Patrick Joseph Wilson (sinh ngày 3 tháng 7 1973) là một diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Năm 2003, anh xuất hiện trong mini-HBO Angels in America. Wilson còn xuất hiện trong các bộ phim như The Alamo, The Phantom of the Opera, Little Children, Watchmen, The A-Team, The Ledge, và Insidious Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình CBS A Gifted Man, được trình chiếu vào năm 2011 và đã bị hủy bỏ vào năm 2012..

Phim đã tham gia của Patrick Wilson