Diễm My 6X

Diễm My 6X

Sơ lược tiểu sử Diễm My 6X

Diễm My sinh năm 1962, tại Nha Trang, trong một gia đình có 3 chị em. Sau khi bố mất, năm 1972 gia đình Diễm My chuyển vào Sài Gòn sinh sống và định cư đến giờ.

Phim đã tham gia của Diễm My 6X